top of page

כלים ומוצרי תוכנה

אפליקציה לניהול מחסן תוצ"ג כולל מעקב תנועות מלאי, קליטת מוצרים מספקים, ניפוק מוצרים ללקוחות, מעקב מספרים סידוריים, ניהול מיקומים, הגדרת ספקים ולקוחות, הפקת תעודות משלוח, שאילתות רמת מלאי לפי סוג מוצר, איתור מוצר לפי מספר סידורי..

אפליקציה להקמה וניהול קטלוג רכיבים ( Buy ו - Make ) כולל ניהול יצרנים וספקים, הגדרת מק"טי יצרן חליפיים, צפייה בדפי נתונים, הגדרת Symbols ו FootPrints . בסיס הנתונים מקושר On Line  לתוכנת ORCAD-CIS ..

Please reload

bottom of page