תהליך השמת רכיבים על מעגל SMT

October 12, 2014

סרטון זה מדגים תהליך השמת רכיבי SMT בקו הרכבות אוטומטי.  

 

תויות:

Please reload