Key Performance Indicators – KPI (מדדי ביצוע מרכזיים)

October 20, 2014

אחד היסודות המרכזיים בניהול נכון ואחד המרכיבים החשובים בעבודת המנהל הוא היכולת למדוד ולהעריך את ביצועי המערכת עליה הוא מופקד.

 

אמצעי ניהול שכאלה כגון KPI אמורים לסייע למנהל להתמקד ביעדים אליהם הוא מתכוון להגיע, לספק לו אמצעי התראה בעת חריגה מהדרך, ובכך לשפר את סיכויי הצלחתו

 

KPI משמשים ככלי מניע המוביל את הארגון קדימה להשגת מטרות העל. בניית KPI בצורה נכונה תורכב ממספר שלבים:

 

1. קביעת מטרת העל ממנה יגזרו המדדים השונים, מטרת העל צריכה להיות ממוקדת מאוד.

    למשל - להגדיל מכירות במזרח הרחוק פי שניים.

 

2. קביעה והגדרה של המדדים הנכונים - המדדים צריכים להיות ספציפיים, ממוקדים ומדידים.

    אם נגדיר מדד שאיננו מדיד אנחנו גם לא נתייחס אליו ולא נעמוד בו. חשוב להגדיר בנוסף

    מה תדירות הדיווח.

 

3. הצבת היעדים לכל מדד- אם הוחלט שהמדדים הם כמות פגישות ביום ואחוז סגירה צריך

    לקבוע יעד ריאלי והוגן ועם זאת מאתגר. ההתלבטות המרכזית כאן האם לתת לכולם יעד

    אחיד או לתת יעד אישי על פי ביצועי העבר. ניתן גם לשלב בין השניים על מנת לאפשר

    לעובדים הבינוניים להשתפר ולתת לחזקים במה להצטיינות.

 

4. בניית מערך תגמול ודיווח התואם את מטרות הארגון.

 

אז איפה ואיך  מתחילים?

הגדרת מערכת מדדי ביצוע KPI s מחייבת את הארגון להתמודד עם שאלות רבות ומגוונות:

    ♦ אילו יחידות ארגוניות כדאי למדוד?

    ♦ מהם הנתונים שיש למדוד בהן?

    ♦ מול אילו יעדים ייבחנו התוצאות?

    ♦ האם קיימת תלות בין מדדים שונים?

    ♦ איך להפוך אוסף מדדים לתמונת פאזל מושלמת?

    ♦ האם כל דבר מדיד הוא מדד?

    ♦ איך מדד נוכחי מקדם לקראת יעד עתידי?

 

העיסוק בשאלות אלו מחייב את הארגון להגדיר ולחדד את האסטרטגיה העסקית שלו.

התשובות שיתקבלו יהוו את המסגרת לפיה יתבצע המשך הפרויקט: קביעת היעדים להשגה, קביעת מדדי הביצוע התואמים ואופן תפעולם השוטף.


כיצד MF Solutions  יכולה לעזור?

נעזור להגדיר ולארגן את מדדים העיקרים כלי המדידה עבור התהליכים המרכזיים בארגון אשר השיפור בהם ישמש כמאיץ ערך.

 

צרו קשר :

יעקב מוניץ 0548082903, Yacov@mfs4b.com

מוטי פטל  0542662647, moti@mfs4b.com

 

תויות:

Please reload