top of page

ייצור

ייצור וליווי קבלני משנה

לרמת הבדיקות והמבדקים בשלבי הייצור השונים יש השפעה מכרעת על איכות המוצר.תכנון המוצר להכלת הבדיקות, תכנון הבדיקות לרמת כיסוי מירבית ופיתוח מבדקים הם המפתח להצלחה.

תחומי ההתמחות:

 

 • תמיכה בתכנון Build In Test במוצרים.

 • תכנון בדיקות פונקציונאליות.

 • תמיכה בתכנון מבדקים.

 • הקמת קווי בדיקות אצל קבלן המשנה.

 • הדרכות קבלן משנה ומעקב ביצוע בדיקות.

 • ניתוח תוצאות בדיקה ושיפור רמת הכיסוי.

 • ניתוח החזרות מוצרים מלקוחות.

ייצור וליווי קבלני משנה

עם התפתחות מוצרי האלקטרוניקה בעולם, התפתחו טכנולוגיות הייצור על מנת שתתפתח יכולת ההתמודדות עם הגידול המשמעותי בצפיפות המעגלים והקטנת הרכיבים. צבירת ידע נרחב ונסיון מהשטח בתורת הייצור הוא בלתי נמנע.

תחומי ההתמחות:

  

 • הכרה מעמיקה של טכנולוגיות ייצור.

 • פתרון בעיות בשלבי הייצור השונים.

 • בקרה של קבלני משנה. 

 • הדרכת קבלני משנה בייצור מוצרים חדשים.

 • טיפול בבעיות איכות.

 • ניתוח בעיות והמלצות ל- Corrective Actions.

 • עזרה במציאת רכיבים חליפיים במקרים קריטיים.

 • בחינת קבלני משנה.

 • תמיכה בבחירת קבלני משנה בהתאמה לסוג המוצר  והיקף הייצור הנדרש.

ייצור ורכש במזרח הרחוק

כחלק מתהליך הורדת עלויות ייצור ורכש הפך המזרח הרחוק וסין במיוחד למרכז הייצור העולמי. תחומי התמחות:

 

 • איתור ספקים למוצרי אלקטרוניקה,מתכת ופלסטיקה

 • ייצור במזרח הרחוק

 • רכש

 • ניהול  Offshore של שלוחות/ נציגויות

 • בניית צוות עבודה בסין כולל משרדי Representative office/ WOPE

 • גיוס כ"א

בדיקות סביבה ותקינה בינלאומית

מוצר איכותי מוביל חברה להצלחה מסחרית. תהליך בדיקות סביבה למוצר, משפר בעשרות אחוזים את סיכויי ההצלחה. תקינה בינלאומית נדרשת בכל המקרים בו המוצר מיועד ליצוא לצורך מכירה בחו"ל.  

תחומי ההתמחות:

  

 • בחינת המוצר לעמידה בבדיקות סביבה.

 • תכנון וליווי בדיקות סביבה במעבדות מורשות.

 • ליווי בדיקות תקינה בינלאומיות במעבדות מורשות לעמידה בתקני Safety ו-EMC במדינות שונות.

bottom of page