top of page

הנדסה

תמיכה בפיתוח מוצרים

השוק התחרותי בימנו מאלץ חברות להתמקד בקיצור זמן הפיתוח, לשמור על עלויות נמוכות ומוצר איכותי. עקב כך, מעורבות אנשי הנדסה וייצור בתהליך הפיתוח הנה קריטית .אנו מספקים תמיכה וליווי למפתחים ומתכננים בתחומי  אלקטרוניקה,מכאניקה ואריזה בהיבט של תכנון ליצורייות , בדיקתיות, חסכון בעלויות וקיצור זמן הפיתוח. תחומי ההתמחות:

 

 • פתוח והטמעת ממשקים בין בסיסי נתונים (Excel ,ERP, PLM ...) לתיב"ם אלקטרוני

 • תכנון לבדיקתייות וייצוריות. (DFM/DFT)

 • תכנון מתודולוגיה והקצאת מקט"ים לכרטיסים ,מוצרים, מסמכים ושרטוטים.

 • בחינת עצי מוצר ורשימות חלקים לשיפור זמינות,מחירים ותהליך ייצור.

 • בחינת עריכות מעגלים . (מיקומי רכיבים, תכנון פנל ועוד)

 • בדיקת קבצי ייצור ל PCB לפני ייצור דגמים.

 • תמיכה בתכנון בדיקות ומבדקים לכרטיסים ומוצרים.

 • תמיכה ויעוץ בתכנון מכאני.

 • יעוץ בבחירת טכנולוגיות ייצור אופציונלייות בשלב התכנון.

 • תמיכה בתכנון מערכתי.

 • חקר כשלים במוצרים עקב תכנון לקוי.

 • המלצות לשינוי תכנון כתוצאה מכשלים בייצור ו/או בתפקוד המוצר.

 • תכנון אריזות למוצרים בדגש על רמת הגנה, עלוייות שילוח, מיתוג, מוצר בודד ו-Bulk , שינוע לצורך תיקונים והחזרות.

 • תכנון מדבקות וסימונים לכרטיסים ומוצרים עם ממשק לבסיסי נתונים ואוטומטיזציה של תהליך הפקתן.

מסמכים הנדסיים

תיקי ייצור, תיקי מוצר ושרטוטים מסודרים וברמה גבוהה , הנם המפתח למוצר איכותי, לעמידה בלוחות זמנים ולשיפור איכות הייצור של קבלן המשנה. תחומי ההתמחות:

 

 • הגדרה ובניית מתודולוגית תיעוד הנדסי בהתאם לצרכי הלקוח.

 • כתיבת תיקי ייצור לכרטיסים כולל הוראות מיוחדות, בדיקות ושינוע.

 • כתיבת תיקי ייצור למכלולים ומוצרים כולל הוראות מיוחדות, כלים לשימוש, שילובי אלקטרוניקה וזיווד, בדיקות סופיות ואריזה.

 • בניית שרטוטי הרכבה לכרטיסים עם הנחיות מובנות בשתי שפות (עברית, ENG ).

 • בניית שרטוטי כבלים כולל BOM מובנה והגדרות מיוחדות.

 • בניית שרטוטי אריזה.

 • כתיבת מסמכים הנדסיים מנוהלי תצורה.

 • כתיבת מערכי בדיקות.

קיטלוג וניהול רכיבים

הדרישה היום מחברות יצרנייות ל-Time To Market קצר מכתיבה את הצורך ביעילות עבודת מחלקות רכש, לוגיסטיקה ומכירות.  כל אלה מושפעות משיטת ורמת קטלוג הפריטים הנרכשים והמוצרים הנמכרים בארגון. אנו מתמחים בהקמת תשתיות קיטלוג ובניית מתודולוגית עבודה. 

 

 • בניית שיטת קיטלוג בהתאם לאופי ומוצרי הלקוח.

 • בניית שיטת קיטלוג למק"ט הנדסה ומק"ט שיווק ומכירה.

 • הגדרת מדיניות הקצאת מספרים קטלוגים לרכיבי Buy ורכיבי Make. 

 • בניית קטלוגים לחברות הזנק.

 • קישור מק"טי ייצרן למק"טי חברה והגדרות רכיבים חליפיים.

NPI

מוצר איכותי לאורך שנים ואחוז החזרות ותיקונים נמוך (במיוחד ב- Mass Production ) ניתן להשגה במידה ויושקע הזמן והידע הנדרש בזמן ייצור הדגמים הראשונים . תחומי ההתמחות:

 

 • ליווי ייצור אבי טיפוס אצל קבלני משנה.

 • בנייה ו/או שיפור רשימות חלקים (BOM's).

 • בנייה ו/או שיפור שרטוטי הרכבה לכרטיסים , כבלים

 • ליווי קבלני משנה בביצוע פרופיל טמפרטורה לכרטיסים.

 • פתרון בעיות הרכבה במהלך ייצור אבי טיפוס.

 • בדיקת איכות ייצור אבי טיפוס.

 • תמיכה בהקמת קווי בדיקות והדרכת קבלנים.

 • המלצות לשיפור הבדיקות ו/או המבדקים בתקלות שלא מתגלות.

 • כתיבת דוחות סיכום בייצור אבי טיפוס .

 • המלצות ל-Corrective Actions במעבר לייצור סידרתי.

שינויים וניהול תצורה

ניהול קפדני של המידע ההנדסי בחברה, שמירתו וניהול השינויים השוטפים מאפשר שליטה מוחלטת, מונע תקלות ועיכובים בתהליך התפעול וחוסך כח אדם מיותר. תחומי ההתמחות:

 

 • הגדרה ובניית מתודולוגית ניהול תצורה למסמכים, פריטים ומוצרים.

 • בניית תהליך "שינויים הנדסיים" בהתאם לאופי החברה והמוצרים.

 • תמיכה וליווי בישום תהליך ECO, ECR ....

 • ביצוע שינויים בתיעוד הנדסי הנדרשים עקב שינויים במוצר.

 • מעקב וניהול Versions , Revisions .

 • ניתוח השלכות לוגיסטיות וכספיות עקב שינויים הנדסיים.

 • הפצת שינויים הנדסיים לקבלני משנה.

 • מעקב ישום שינויים הנדסיים בחברה ואצל קבלני המשנה.

bottom of page