top of page

אפליקציה להקמה וניהול קטלוג רכיבים המתממשקת עם תוכנת שרטוט חשמלי ORCAD-CIS.

 

מאפיינים ואפשרויות: 

 

 • הגדרה וניהול משתמשים.

 • הגדרה וניהול ספקים.

 • הגדרה וניהול יצרנים.

 • הגדרה וניהול משפחות רכיבים.

 • הגדרת Foot Prints ו- Symbols עבור ORCAD.

 • הקמה וניהול מק"טי חברה.

 • אפשרות להקצאה אוטומטית של מק"טי חברה.

 • הגדרת מק"ט יצרן תחת כל מק"ט חברה.

 • הגדרת מק"טי יצרן חליפיים.

 • תמיכה בפריטי BUY ופריטי MAKE.

 • מודול איתור רכיבים בהתאם לאיחוד/חיתוך של 13 פרמטרים שונים.

 • אפשרות העתקת נתוני פריט קיים לפריט חדש.

 • אפשרות שינוי נתוני פריט קיים.

 • אפשרות הוספת מק"טי יצרן לפריט קיים.

 • אפשרות מחיקת כל נתוני פריט קיים.

 • הצגת דפי נתונים (DataSheet) מתוך האפליקציה.

 • תיעוד פעולות  ב- Activity Log.

 • חיבור On Line לתוכנת ORCAD-CIS.

 

 • מאפיינים ניתנים לשינוי ו/או הוספה בהתאם לדרישה. 

PDM System - הקמה וניהול קטלוג רכיבים
bottom of page