top of page

תפעול

שיפור תהליכי עבודה

ניתוח תהליכים בארגון ומיפוי נקודות התורפה, לצורך איתור פתרונות לחיסכון והתייעלות בארגון. תחומי התמחות:

 

 

 • ניתוח ממשקי עבודה בין מחלקות

 • בחינת תהליכי עבודה

 • איתור פעולות לא חיוניות

 • ארגון ושיטות

 • מדדי KPI

 • כתיבת נהלי עבודה

RMA

לרמת ניהול תהליכי RMA בארגון, יש השפעה משמעותית על יכולת קיום חברה. ניהול לקוי של התהליך גורם להוצאת כספים מיותרים בעיקר על תיקונים מיותרים, משלוחים, מלאי חלפים.  

תחומי ההתמחות:

  

 • הגדרת תהליך RMA בהתאם לאופי החברה, פריסתה וסוג המוצרים.

 • הגדרה וכתיבת נהלי RMA פנימיים מפורטים.

 • הגדרה וכתיבת נהלי RMA בהיבט לקוח.

 • הטמעת תהליך RMA בארגון.

 • כתיבת מפרטי ונהלי תיקונים למוצרים.

 • הקמת קווי תיקונים.

 • ניתוח כשלים ואחוזי נפל (Failure Rate) לכל סוגי המוצרים.

 • הגדרת פעולות מתקנות להורדת Failure Rate.

אסטרטגיה תפעולית

ניהול מערך התפעול החל משלבי הפיתוח ועד מסירת המוצר/שירות ללקוח הסופי מהווה חוליה מרכזית בכל אירגון. מערך תפעול יעיל ואפקטיבי הינו מפתח להצלחת כל ארגון. תחומי התמחות:

 

 • בניית והגדרת מערך תפעול/שרשרת אספקה

 • הגדרת נהלים ושיטות עבודה

 • איבחון ושיפור תהליכים

 • ניהול לוגיסטיקה  והפצה

 • תכנון ופיקוח הייצור

 • מיקור חוץ

 • הטעמת מערכות מידע – ERP,

 • ניהול מחלקת IT

 • הטמעת עובדים בנקודות מפתח

 • ניהול פרויקטים

 • ייצור ורכש בסין

 • הגדרת מדדי KPI

ERP ומערכות מידע

בעולם טכנולוגי בו ניהול המידע הופך לפרמטר קריטי עבור כל ארגון, ניהול מערכות המידע הינו תהליך קריטי להצלחה ושגשוג. תחומי התמחות:

 

 

 • איפיון והטמעת מערכות ERP

 • הטמעת מערכות CRM , BI

 • ניהול מחלקות IT .

bottom of page